ATX Veggie - $30 per dozen

herb chevre, zucchini, heirloom tomato, olive salad, avocado, arugula